loader image

O firmie

ENERGOREM Płock Sp. z o.o. jest spółką utworzoną w 1999r. na bazie służb utrzymania ruchu Zakładu Elektrociepłowni, wyodrębnioną ze struktur byłej Petrochemii Płock S.A.

ENERGOREM Płock Sp. z o.o. świadczy swoje usługi inżynierskie w pięciu branżach (mechanicznej, automatycznej, elektrycznej, teleinformatycznej i izolacyjnej), gdzie głównymi odbiorcami usług są rafinerie przerobu ropy naftowej, przemysł chemiczny, operatorzy baz magazynowych paliw, elektrownie i elektrociepłownie, przemysł papierniczy, spożywczy, oczyszczalnie ścieków, lokalne ciepłownie i systemy grzewcze.

Spółka oferuje usługi w zakresie:

  • projektowania,
  • zakupu i kompletacji dostaw,
  • serwisu i pogotowia technicznego,
  • prac inwestycyjno – remontowych oraz modernizacji,
  • inwestycji „pod klucz”.

Spółka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę inżyniersko-techniczną specjalizującą się w wykonawstwie prac konstrukcyjnych, budowlanych, elektrycznych, inżynierii środowiska oraz automatyce przemysłowej.

Nasi specjaliści posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia oraz ukończone specjalistyczne szkolenia techniczne.

Wszystkie prace prowadzone są w ramach wymaganych uprawnień organów nadzoru (uprawnienia UDT, TDT, budowlane i elektryczne) oraz w ramach posiadanych zezwoleń na wytwarzanie i transport.

ENERGOREM Płock Sp. z o.o. jest wytwórcą w świetle Dyrektyw PED, LVD, ATEX.