loader image

Usługi w branży automatyki przemysłowej

W branży automatycznej oferujemy usługi w zakresie konfiguracji i uruchamiania systemów sterowania i obwodów automatyki pomiarowej w modernizowanych oraz nowo powstających instalacjach przemysłowych, ale także projektowanie i uruchamianie układów automatyki dla przemysłu chemicznego i energetycznego – zarówno w wykonaniu zwykłym jak i przeciwwybuchowym.

Posiadamy doświadczenie w uruchamianiu systemów DCS, (komputerowych systemów sterowania procesem technologicznym urządzeń energetycznych). Prowadzimy montaż, podłączenie i uruchomienie systemów BMS (Burner Management Systems) BABCOCK-LMF (układy sterowania i zabezpieczeń kotłów parowo wodnych opalanych olejem lub gazem)

Wzorcujemy przetworniki pomiaru wielkości fizycznych (ciśnienia, temperatury, poziomu, przepływu) m.in. przy zastosowaniu kalibratora BEAMEX MC5 i pieca kalibracyjnego HART 9150.

Posiadamy również duże doświadczenie w zakresie analityki mokrej i gazowej – prowadzimy uruchamianie i serwis analizatorów zawiesiny firmy Sigrist, analizatorów zawartości oleju firmy Horiba, analizatorów pH wody, analizatorów przewodności wody, analizatorów zawartości O2 w wodzie, gęstości HCL i NaOH, analizatorów spalin (O2, CO, NOx, SO2, CO2), analizatorów wartości opałowej gazu Reineke, analizatorów zawartości węgla organicznego (TOC), analizatorów jonów Na, SiO2, Fe, Mn oraz analizatorów twardości i zasadowości wody. Ponadto Uruchamiamy detektory gazów firm Sieger i Winter.