loader image

Polityka jakości

Podstawowym celem działania Spółki ENERGOREM Płock jest świadczenie usług w dziedzinie remontów, modernizacji i inwestycji urządzeń energetycznych i przemysłowych w zakresie robót mechaniczno-montażowych, automatycznych i elektrycznych.

Wszyscy pracownicy są świadomi wpływu działalności ENERGOREM Płock Sp. z o.o. na środowisko naturalne i deklarują, że realizacja działań na rzecz zapobiegania jego zanieczyszczaniu jest jednym z naszych priorytetowych zadań.

Celem Spółki jest ukierunkowanie działalności w zakresie wytwarzania, modernizacji i napraw urządzeń, aparatów i urządzeń przetwórstwa ropy naftowej oraz utylizacji odpadów tak, aby użytkowanie naszych wyrobów oraz korzystanie z naszych usług spełniało potrzeby i oczekiwania klientów oraz wymagania mających zastosowanie przepisów z jednoczesnym budowaniem zintegrowanego Systemu gwarantującego ciągłe pomniejszanie ujemnego wpływu na zdrowie i życie ludzkie oraz środowisko.

Nasze usługi i produkcja są zgodne z potrzebami naturalnego otoczenia, prowadzone są w sposób kontrolowany, zgodnie z pozwoleniami, normami ekologicznymi, przepisami BHP i deklaracjami.

Gwarancją realizacji polityki jest funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością opartego o normy: Systemy Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009, Systemy Zarządzania Środowiskowego PN-EN ISO 14001:2005 oraz Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem 18001:2004

ENERGOREM Płock Sp. z o.o., jako strategiczne, postawił sobie następujące cele:

  • Ugruntowanie pozycji w sektorze remontów kotłów i urządzeń w obrębie kotłów na terenie ORLEN S.A. w zakresie remontów mechanicznych, automatycznych i elektrycznych
  • Zdobycie znaczącej pozycji na rynku remontów i serwisu przemysłowego w ORLEN S.A.
  • Pozyskiwanie nowych klientów spoza terenu koncernu
  • Poszukiwanie nowych obszarów działalności, zdobywanie nowych kwalifikacji i umiejętności

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do znajomości i stosowania Polityki Jakości, Środowiskowej i BHP.

Niniejsza polityka jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych wewnątrz i na zewnątrz Spółki.

Przeczytaj opinie naszych zadowolonych partnerów