loader image

Usługi w branży mechaniczno – montażowej i konstrukcyjnej

Oferujemy bogatą gamę usług w branży mechaniczno – montażowej i konstrukcyjnej. Specjalizujemy się w budowie, modernizacjach i remontach:

 • rurociągów technologicznych,
 • zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych,
 • konstrukcji stalowych.

Zajmujemy się również modernizacją i remontami:

 • kotłów energetycznych parowych i wodnych,
 • armatury zaporowej i zaworów bezpieczeństwa,
 • aparatów technologicznych,
 • układów pompowych, sprężarek i wentylatorów,
 • instalacji paliwowych i zdmuchiwaczy sadzy,
 • instalacji odsiarczania spalin,
 • turbin parowych wraz z instalacjami pomocniczymi,
 • reaktorów, aparatów technologicznych i wymienników ciepła,
 • instalacji polietylenowych,
 • instalacji wodnych i ciepłowniczych,
 • izolacji termicznej.